STRÁŽNA SLUŽBA

 • Home
 • STRÁŽNA SLUŽBA

Ktorá má svoje sídlo v Bratislave, avšak zákazníkov máme zo širokého okolia /hlavne okres Senec a Pezinok/.

Zaoberáme sa prevažne strážnou službou, ale vieme Vám ponúknuť aj komplexné bezpečnostné služby s využitím najmodernejších zariadení a systémov.

Preto nám dovoľte, aby sme Vám ponúkli naše služby:

 • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • Ochrana osoby
 • Ochrana osoby a majetku pri preprave
 • Ochrana prepravy osoby a majetku
 • Zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • Prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému jeho častí
      a vyhodnocovanie narušenia stráženého objektu alebo chráneného miesta PCO
 • Vypracúvanie plánu ochrany
 • Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

Pult centrálnej ochrany (PCO) je pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou a jej hlavnou úlohou je prijímať signály zo strážených objektov klientov, ktoré podliehajú monitorovacej činnosti s vyslaním zásahovej skupiny na preverenie signálu a informovaním majiteľa stráženého objektu /alebo podľa dohody.